شهری با اقتصاد شکوفا

فلسفه پایه گذاری شهری با اقتصاد شکوفا :
ضرورت نیل به استقلال اقتصادی و فشار ابر قدرتهای جهانی از مَنظر تحریم های متعدّد ، همچنین متلاطم و پر تشنّج شدن محیط کسب و کار ، که از آن جمله می توان به بی ثباتی نرخ ارزهای خارجی ، تغییرات ناگهانی نرخ بهره ، افزایش میزان تورّم و رُکود فعلی میهن عزیزمان اشاره نمود همگی باعث گردیده سیاست های اقتصادی اکثر فعّالان این حوزه بصورت آنی شکل گرفته و بیشتر حول حرکات شتابزده ، بی هدف ، نامنظم و آزمون خطا ، سوق یابد . نداشتن بازار هدفی معیّن ، عدم داشتن تعریفی جامع از محصول نهایی ، عدم کسب علم وتجربه لازم جهت شروع یک فعّالیّت اقتصادی و نهایتاً وانهادن مبحث بازاریابی و فروش به مرحله پس از تولید ، همه و همه باعث می گردد که :
یا هزاران ایده ناب به مرحله تولید و تجاری سازی نرسد !
یا از کیفیّت محصول بدلیل عدم توجیه اقتصادی در حین تولید و عرضه کاسته شود !
و یا پس از تولید ، فروش قابل قبولی نداشته باشد !
در نتیجه فعّالان اقتصادی جهت پوشش خلاءهای یاد شده و به منظور حراست از سهم بازار خود و جلوگیری از شکست و یا در تلاش به منظور افزایش سهم خود از بازار ، بدون داشتن استنباطی درست از فرآیندهای علمی و عملی تبلیغات من جمله تعریف تبلیغات ، اهداف تبلیغات ، ماهیّت تبلیغات ، فرآیندهای ارتباطی اثر بخش ، سیاستگذاری در تبلیغات ، آثار ، عناصر ، ویژگی ، مفهوم ، انواع ، کاربر ، سبک ، تاکتیک ، تکنیک ، مخاطب شناسی ، معیارهای توفیق و شناسایی علمی رسانه های اثر گذار، به عملکرد تبلیغ محصول و یا خدمت روی می آورند .
اشکال موجود در عملکرد تبلیغات که عملی است تعمّدی و تحت کنترل مبلّغ ، و در آن تبلیغ کننده برای رسیدن به مقصود ، بواسطه ی یک ارتباط یکسویه به تحمیل عقاید بر ذهن مخاطب پرداخته و در این راه ، استفاده از هر روش و ابزاری ، ولو دستکاری اطلاعات در جریان تدوین پروژه ی تبلیغاتی را مشروع و جزئی از حقوق مسلّم خود می پندارد معضلی است اساسی ، که از دنباله روی فعّالان و شرکتهای متولّی تولید و تدوین پروژه های تبلیغاتی از الگوهای تبلیغاتیِ بر گرفته از فرهنگ غیر ایرانی نشأت گرفته و تبعات آن زمانی وخیم تر جلوه می نماید که کلّ جامعه ، برای رفع نیازهای تبلیغاتی خود از این الگو بهره گیری نمایند . در این صورت تعداد زیاد پروژه های تبلیغاتی و تکرار بیش از حدّ چنین عملکردهای غیر اصولی در یک جامعه ی اسلامی ، آثار سوئی چون سلب آسایش و آرامش مخاطب ، سطحی شدن نگرش عمومی ، بی اعتمادی افکار عمومی و داشتن سوء ظن نسبت به نیاّت مُبلّغ ، از بین رفتن حسّ تعامل در مخاطب و نهایتاً بی اعتنایی مخاطب به محتوای پروژه های تبلیغاتی را به همراه خواهد داشت .
این شرکت با هدف پایه پایه گذاری سبکی اسلامی ایرانی در حوزه ی تبلیغات ، پروژه ملّی شهری با اقتصاد شکوفا را تدوین و با امید به الطاف الهی و تلاش نیروهای انسانی متعهّد ، خلّاق و متخصّص خود ، با قوّت به سمت آرمان خویش گام برداشته است .
اجمالی از برنامه عملیّاتی تدارک دیده شده در فاز عملیّاتی شهری با اقتصاد شکوفا :
تحلیل گران و کارشناسان این شرکت با بهره گیری از اصل جایگزینیِ علم روانشناسی ، در صدد این هستند که به صورتی گام به گام اقدام به اصلاح ایرادات عملکردی مرتبط با لفظ تبلیغات اقدام نمایند لذا در ادامه ی ارائه محصولات و خدمات تبلیغاتی مرسوم ، درصدد پایه گذاری بستری مجازی و در عین حال فیزیکالی ( شهری با اقتصاد شکوفا ) هستند که در آن بستر ، حوزه ی عرضه برای معرفی محصول و خدمت خود به حوزه تقاضا ، صرفاً از یک ابزار اطلاع رسانی بهره برداری خواهد نمود . ابزاری که جایگزین مناسبی برای ابزارآلات تبلیغاتی خواهد بود .
این ابزار رسانه ای – ارتباطی که بیلبورد جیبی هوشمند نامیده می شود محصولی است که حجم زیادی از نیازهای تبلیغاتی حوزه ی عرضه را در بستر شهری با اقتصاد شکوفا مرتفع خواهند ساخت لذا در یک بازه ی زمانی شانزده ماهه انتظار می رود بخش اعظمی از فعّالان حوزه های مختلف کشور ، عضو شهری با اقتصاد شکوفا گشته و جهت برقراری ارتباط رسانه ای با مخاطبین و حوزه ی تقاضای عضو شده در شهری با اقتصاد شکوفا از بیلبورد جیبی هوشمند بهره برداری نمایند . در این صورت بخش اعظمی از فرآیندهای تبلیغاتی حوزه ی عرضه در چهارچوبی مدوّن ، ساختاری از پیش تعیین شده به خود گرفته و اصلاح خواهد گشت !

                                                  بزودی با ما همگام باشید در شهری با اقتصاد شکوفای 31 استان کشور !